BETAL
Betalov šlep 2010

V letošnjem letu smo organizirali prvo šlep srečanje.

Srečanje je sofinancirala Občina Postojna Občina Postojna

Klik za vse velike slike na isti strani.