Betal.org
Društvo modelarjev BETAL
Kdo smo
Novice
Frekvence
Krožek
Kje letimo
F3A - F3M
Povezave
Kontakti in komentarji
Slike
Tips & tricks
Strani clanov
Extra 330S

Piko


Stran je bila nazadnje obnovljena 16-feb-24

Switch to English

 

webmaster

Kontaktiraj administratorja

Dogajanje je razdeljeno po letih:

2008

2005-2007

---------------------

FAI ARESTI AEROBATIC CATALOGUE (eng, .pdf)

(Katalog, ki razloži pomen Aresti simbolov oz. pravilen naein risanja in branja. Poleg so dodane tudi možne figure in njihova težavnost (K-faktorji))

---------------------

Kriteriji sojenja v prostem programu (za slovenske razmere prirejen prevod FAI pravilnika, verzija 2006, stran 43-44):

Prosti program daje tekmovalcu priložnost, da prikaže svoje spretnosti in kvalitete svojega modela. Pri sestavi programa ni nobenih predpisanih pravil. Kakorkoli že, varnost je vedno na prvem mestu.

Kriteriji sojenja:
Vsak kriterij se ocenjuje z ocenami  0 do 10. Vsaka ocena se pomnoži s težavnostnim faktorjem (K-faktor)

Harmonija z glasbo, postavitev in zaporedje figur: K=7
Ee je v ozadju glasbena spremljava, mora biti letenje oziroma figure v harmoniji z glasbo. Glasba ne sme biti uporabljena le kot ozadje.
Program mora biti dobro sestavljen, s pravo pozicijo figur, tako da imajo sodniki ves eas najboljši pregled. Varnost je na prvem mestu.
Celoten let mora zadržati pozornost sodnikov, z ustreznimi in povezanimi figurami od zaeetka do konca.

Tehniena zahtevnost, Nove figure, Kvaliteta: K=6
Komplicirane in tehnieno zahtevne figure morajo biti nagrajene z višjimi ocenami, ee so pravilno izvedene. Enostavne figure imajo nižje ocene.
Uporaba novih figur, redko uporabljenih figur ali raznolik izbor figur.
Celoten let mora biti brez "zgrešenih" figur in mora v splošnem predstavljati dobro kvaliteto. Dejstvo, da gre za prosti program, ne sme povzroeiti padca v tehnieni in splošni kvaliteti. Ni namen, da bi bil let cirkuška predstava.

Pripomoeki za poudarek figur: K=1
Dimni sistemi ali trakovi (strimerji).
Uporaba naj bo namenjena le poudarku doloeenih figur. Nepravilna ali neueinkovita uporaba, eetudi impresivna, pomeni manjše število toek.

Varnost: K=2
Sodniki morajo dobiti vtis, da tekmovalec ves eas, v celoti obvlada model. Varnost ljudi ali opreme ne sme biti nikoli ogrožena.

Raznolikost: K=2
Tekmovalec se mora izogibati ponavljanju enakih figur. Ponavljanje se tolerira le v posebnih okolišeinah, ko želi tekmovalec poudariti skladnost z glasbo.

24.2.06

FAI F3A pravilnik za leto 2006 (eng, .pdf, 1MB)

---