Betal.org
Društvo modelarjev BETAL
Kdo smo
Novice
Frekvence
Krožek
Kje letimo
F3A - F3M
Povezave
Kontakti in komentarji
Slike
Tips & tricks
Strani clanov
Extra 330S

Piko


Stran je bila nazadnje obnovljena 3-jun-19

Switch to English

 

webmaster

Kontaktiraj administratorja

2007

2.2.2008

Poroeilo iz tekmovanja za III. pokal DM Betal

12.5.2007

Vremenska napoved je prava, prizorišee je urejeno. Vabljeni!

10.5.07

Seznam prijavljenih tekmovalcev in njihovih modelov F3A 07
 
Ime Priimek
Društvo
Model
Razpon
Dolžina
Masa
Motor
Gorivo
1
Igor Makovec
MD Bela Krajina
Rubin
185
195
4.2
Webra racing 12ccm
metanol
2
Bogdan Makuc
TIIN
200
200
MVVS 26
bencin
3
Robert Logar
Pr` Kurah
3W Votec-Fun
bencin
4
Marko Mencin
Hypershade F3A
192
199.5
4.4
AXI5330/24
X-power 5000 10s
MatriX F3A
180
180
3.2
AXI4130/16
konion 1100 7s3p
5
Pavel Reberc
DM Betal
TIIN
200
200
4.95
MVVS 26
bencin
6
Nenad Lazie
Reka
7
Miha Štokelj
DM Betal
Katana
7
MVVS 45
bencin
8
Aleš Gašparie
Sršen Cerkvenjak
Laser
bencin
Pitts
bencin
9
Uroš Lenie
Pr` Kurah
Extra
bencin
10
Sašo Šantelj
DM Betal
Extra 330S
320
310
19
ZDZ160
bencin
11
Danko Orehovec
MAK Trešnjevka
Adrenalina
170
ZG 20ccm
12
Ivan Novak
DM Betal
Extra 330S
320
310
16.6
ZDZ160
bencin
13
Martin Treven
DM Betal
Charter
150
MVVS 6.5ccm
metanol
14
Tvrtko Malkoe
MAK Trešnjevka
Sportster
150
8.5ccm
metanol
15
Ugo Seraffini
Trst
metanol
16
Marko Frank
MK Vrhnika
17
Marin Veliekov
MAK Trešnjevka
SU 31
170
OS 160
metanol
18
Igor Sedmak
Citabria
metanol
19
Marko Veliekov
MAK Trešnjevka
Bossanova
150
8.5ccm
metanol
20
Jošt Reberc
DM Betal
Venus
metanol
21
Dinko Cicin
MAK Trešnjevka
Extra 300
160
15ccm
metanol
22
Bojan Gorjanc
DM Betal
Magister
150
AXI
Kokam3200 3s
23
Žan Kelenc
DM Betal
E-trainer
150
1.6
Welgrad C35/42 -06
FP 3700 3s
24
Matej Koren
DMA Modra ptica
Funtana X
25
Alan Goljevšeek
26
Borut Oblak
MMK Logatec
heli
27
Rihard Jakopie
Pr` Kurah
heli
5
15ccm
metanol

 

 

31.1.07

Razpis tekmovanja v kategoriji F3A-F3M, F3A-osnovni in
prostem programu za III. pokal DM Betal

Organizator:
DM Betal, vodja tekmovanja Sašo Šantelj

Datum:
Nedelja 13.maj 07, rezervni datum je nedelja 20.maj. V primeru "višje sile" (vreme ali zapora zraenega prostora) bo prestavitev tekme objavljena dan prej na tej spletni strani in na forumu.

Kraj:
Modelarsko letališee Zagon pri Postojni.

Tekmovanje:
bo potekalo v kategorijah F3A-F3M, F3A-osnovni in prostem programu.
Je odprtega tipa, parametri modela niso omejeni. Tekmovalec lahko tekmuje v eni ali dveh kategorijah, vendar ne hkrati v F3A-F3M in F3A-osnovni. Glede na število tekmovalcev lahko organizator zmanjša ali poveea število letov v posamezni kategoriji.

 1. F3A-F3M
  Letelo se bo 2x znani in 1x neznani program. Neznani program bo vseboval 12 figur, sestavil ga bo organizator. Vsak let predstavlja tretjino ocene.
 2. F3A-osnovni
  Letelo se bo 3x znani program za leto 2007. Štejeta najboljša dva leta. Ee bo pri dveh ali vee tekmovalcih rezultat izenaeen, pri njih šteje še tretji let.
 3. Prosti program
  Je namenjen predvsem popestritvi dogajanja in cilju, da bi bilo tekmovanje zanimivejše tako za tekmovalce, kot tudi gledalce. Hkrati omogoea pripravo tekmovalcem, ki bi želeli nastopiti v tujini. Ocenjevanje bo potekalo po prirejenih kriterijih kategorije F3M.
  V programu lahko nastopajo tudi helikopterji in jadralna letala, vleeno letalo bo zagotovil organizator. Eas trajanja vsakega leta je od 3.5 do 4.5 minute za motorna letala/helikopterje in do 4.5 minute za jadralna letala (po odklopu). Organizator bo zagotovil ustrezne glasbene predvajalnike in ozvoeenje. Željeno glasbeno spremljavo morajo prinesti tekmovalci s sabo (samo na CDjih ali USB kljueih).

V kategorijah F3A-F3M in F3A-osnovni prvi trije prejmejo pokale, pri prostem programu pa bodo med prvima tretjinama tekmovalcev izžrebane praktiene nagrade.

Program:
-8:00-9:00 prihod tekmovalcev, plaeilo štartnine, preizkusni leti
-9:00-9:30 "briefing", predstavitev neznanega programa
-9:30 tekmovalni leti
-……razglasitev rezultatov, podelitev pokalov ter žrebanje praktienih nagrad

Prispevek za stroške :
Je enak za eno ali dve kategoriji in znaša 12 EUR. Poravna se pred prieetkom tekme, vanj je všteta malica za dve osebi.

Organizator ne krije stroškov s strani tekmovalcev povzroeenih tretjim osebam ali stroškov povzroeenih tekmovalcem od tretjih oseb.

Prijave sprejemamo pisno na naslov društva, preko elektronske pošte betal@email.si ali po telefonu 040/899-661. Nezavezujoee prijave zaželjene do 3. maja. Prijava naj vsebuje ime, priimek, željeno kategorijo (oz. dve), frekvenco (kanal) in morebitno rezervno frekvenco.

Za DM Betal Sašo Šantelj, predsednik društva

Pokrovitelj prireditve je Obeina Postojna Obeina Postojna

 

Razprava poteka na forumu .

Kriteriji sojenja v prostem programu (za slovenske razmere prirejen prevod FAI pravilnika, verzija 2006, stran 43-44):

Prosti program daje tekmovalcu priložnost, da prikaže svoje spretnosti in kvalitete svojega modela. Pri sestavi programa ni nobenih predpisanih pravil. Kakorkoli že, varnost je vedno na prvem mestu.

Kriteriji sojenja:
Vsak kriterij se ocenjuje z ocenami  0 do 10. Vsaka ocena se pomnoži s težavnostnim faktorjem (K-faktor)

Harmonija z glasbo, postavitev in zaporedje figur: K=7
Ee je v ozadju glasbena spremljava, mora biti letenje oziroma figure v harmoniji z glasbo. Glasba ne sme biti uporabljena le kot ozadje.
Program mora biti dobro sestavljen, s pravo pozicijo figur, tako da imajo sodniki ves eas najboljši pregled. Varnost je na prvem mestu.
Celoten let mora zadržati pozornost sodnikov, z ustreznimi in povezanimi figurami od zaeetka do konca.

Tehniena zahtevnost, Nove figure, Kvaliteta: K=6
Komplicirane in tehnieno zahtevne figure morajo biti nagrajene z višjimi ocenami, ee so pravilno izvedene. Enostavne figure imajo nižje ocene.
Uporaba novih figur, redko uporabljenih figur ali raznolik izbor figur.
Celoten let mora biti brez "zgrešenih" figur in mora v splošnem predstavljati dobro kvaliteto. Dejstvo, da gre za prosti program, ne sme povzroeiti padca v tehnieni in splošni kvaliteti. Ni namen, da bi bil let cirkuška predstava.

Pripomoeki za poudarek figur: K=1
Dimni sistemi ali trakovi (strimerji).
Uporaba naj bo namenjena le poudarku doloeenih figur. Nepravilna ali neueinkovita uporaba, eetudi impresivna, pomeni manjše število toek.

Varnost: K=2
Sodniki morajo dobiti vtis, da tekmovalec ves eas, v celoti obvlada model. Varnost ljudi ali opreme ne sme biti nikoli ogrožena.

Raznolikost: K=2
Tekmovalec se mora izogibati ponavljanju enakih figur. Ponavljanje se tolerira le v posebnih okolišeinah, ko želi tekmovalec poudariti skladnost z glasbo.

2006

7.5.06

Rezultati tekmovanja za II. Pokal DM Betal:

F3A-F3M
1
David Kocjaneie
1000
2
Dubravko Tucman
944
3
Igor Makovec
920
4
Brane Lipnik
887
5
Uroš Lenie
863
6
Marko Mencin
839
7
Dean Vidmar
793
8
Pavel Reberc
779
9
Slavko Poliear
380
10
Igor Pongrac
0
10
Tvrtko Malkoa
0
10
Sašo Šantelj
0

 

F3A-junior
1
Boris Sekirnik
1000
2
Marko Frank
971
3
Ivan Novak
951
4
Ugo Seraffini
572
5
Jošt Reberc
563
6
Aljoša Saksida
310

 

Prosti program
1
Rihard Jakopie
1000
2
David Kocjaneie
852
3
Pavel Reberc
705
4
Brane Lipnik
703
5
Ivan Novak
662
6
Igor Makovec
644
7
Jošt Reberc
638
8
Dubravko Tucman
635
9
Sašo Šantelj
627
10
Uroš Lenie
600
11
Dean Vidmar
595
12
Marko Frank
593
13
Ugo Seraffini
582

Tukaj so še podrobnejši rezultati, z vsemi posameznimi ocenami.

 

6.5.06

Za jutri je vse pripravljeno, tudi vreme. Vabljeni!

Do sedaj prijavljeni:

 1. F3A-F3M

  1 Igor Pongrac
  2 Dubravko Tucman
  3 Pavel Reberc
  4 Sašo Šantelj
  5 Marin Veliekov
  6 Marko Mencin
  7 Tvrtko Malkoa
  8 Dean Vidmar
  9 Uroš Lenie
  10 Slavko Poliear
  11 Igor Makovec
  12 Brane Lipnik
  13 David Kocjaneie
  14 Aleš Gašparie*

 2. F3A-junior

  1 Jošt Reberc
  2 Bojan Gorjanc
  3 Ivan Novak
  4 Marko Frank
  5 Aljoša Saksida
  6 Boris Sekirnik
  7 Vlado Bezjak*

 3. Prosti program

  1 Pavel Reberc
  2 Ivan Novak
  3 Jošt Reberc
  4 Sašo Šantelj
  5 Igor Pongrac
  6 Dubravko Tucman
  7 Dean Vidmar
  8 Uroš Lenie
  9 Marko Frank
  10 Brane Lipnik
  11 David Kocjaneie
  12 Ivan Turk*

Zaradi veejega števila prijavljenih, se bo predvidoma letelo 1x znani in 1x neznani program v kategoriji F3A-F3M in 2x znani v kategoriji F3A-junior. Vsak let šteje polovico ocene.
Pri prostem programu ni sprememb.

 

10.4.06

Razpis tekmovanja v kategoriji F3A-F3M, F3A-junior in
prostem programu za II. pokal DM Betal

Organizator:
DM Betal, vodja tekmovanja Sašo Šantelj

Datum:
Nedelja 7.maj 06, rezervni datum je nedelja 14.maj. V primeru "višje sile" (vreme ali zapora zraenega prostora) bo prestavitev tekme objavljena dan prej na tej spletni strani in na forumu.

Kraj:
Modelarsko letališee Zagon pri Postojni.

Tekmovanje:
bo potekalo v kategorijah F3A-F3M, F3A-junior in prostem programu.
Je odprtega tipa, parametri modela niso omejeni. Tekmovalec lahko tekmuje v eni ali dveh kategorijah, vendar ne hkrati v F3A-F3M in F3A-junior. Glede na število tekmovalcev lahko organizator zmanjša ali poveea število letov v posamezni kategoriji.

 1. F3A-F3M
  Letelo se bo 2x znani in 1x neznani program. Znani program je enak kot lani. Neznani program bo vseboval 11 figur, sestavili ga bomo pred tekmo, pri eemer vsak tekmovalec predlaga eno ali dve figuri. Vsak let predstavlja tretjino ocene.
 2. F3A-junior
  Letelo se bo 3x znani program za leto 2006/2007. Štejeta najboljša dva leta. Ee bo pri dveh ali vee tekmovalcih rezultat izenaeen, pri njih šteje še tretji let.
 3. Prosti program
  Je namenjen predvsem popestritvi dogajanja in cilju, da bi bilo tekmovanje zanimivejše tako za tekmovalce, kot tudi gledalce. Hkrati omogoea pripravo tekmovalcem, ki bi želeli nastopiti v tujini. Ocenjevanje bo potekalo po kriterijih kategorije F3M.
  V programu lahko nastopajo tudi jadralna letala, vleeno letalo bo zagotovil organizator. Eas trajanja vsakega leta je od 3.5 do 4.5 minute za motorna in do 4.5 minute za jadralna letala (po odklopu). Organizator bo zagotovil ustrezne glasbene predvajalnike in ozvoeenje. Morebitno željeno glasbeno spremljavo morajo prinesti tekmovalci s sabo.

V kategorijah F3A-F3M in F3A-junior prvi trije prejmejo pokale, pri prostem programu pa bodo med prvima tretjinama tekmovalcev izžrebane praktiene nagrade.

Program:
-8:00-9:00 prihod tekmovalcev, plaeilo štartnine, preizkusni leti
-9:00-9:30 "briefing", sestava neznanega programa
-9:30 tekmovalni leti
-……razglasitev rezultatov, podelitev pokalov ter žrebanje praktienih nagrad

Startnina:
Je enaka za eno ali dve kategoriji in znaša 3000 SIT. Poravna se pred prieetkom tekme, vanjo je všteta malica za dve osebi.

Organizator ne krije stroškov s strani tekmovalcev povzroeenih tretjim osebam ali stroškov povzroeenih tekmovalcem od tretjih oseb.

Prijave sprejemamo pisno na naslov društva, preko elektronske pošte betal@email.si ali po telefonu 040/899-661. Prijava naj vsebuje ime, priimek, željeno kategorijo (oz. dve), frekvenco (kanal) in morebitno rezervno frekvenco.

Za DM Betal Sašo Šantelj, predsednik društva

 

Razprava poteka na forumu .

---

10.4.06

Kriteriji sojenja v prostem programu (skrajšan prevod FAI pravilnika, stran 43-44)

Prosti program daje tekmovalcu priložnost, da prikaže svoje spretnosti in kvalitete svojega modela. Pri sestavi programa ni nobenih predpisanih pravil. Kakorkoli že, varnost je vedno na prvem mestu.

Kriteriji sojenja:
Vsak kriterij se ocenjuje z ocenami  0 do 10. Vsaka ocena se pomnoži s težavnostnim faktorjem (K-faktor)

Originalnost:
Nove figure: K=2
Uporaba novih figur, redko uporabljenih figur ali raznolik izbor figur.

Pripomoeki za poudarek figur: K=1
Dimni sistemi ali trakovi (strimerji).
Uporaba naj bo namenjena le poudarku doloeenih figur. Nepravilna ali neueinkovita uporaba, eetudi impresivna, pomeni manjše število toek.

Harmonija z glasbo: K=3
Ee je v ozadju glasbena spremljava, mora biti letenje oziroma figure v harmoniji z glasbo. Glasba ne sme biti uporabljena le kot ozadje.

Skladnost in ritem:
Postavitev figur: K=2
Program mora biti dobro sestavljen, s pravo pozicijo figur, tako da imajo sodniki ves eas najboljši pregled. Varnost je na prvem mestu.

Zaporedje figur: K=2
Celoten let mora zadržati pozornost sodnikov, z ustreznimi in povezanimi figurami od zaeetka do konca.

Izvedba figur:
Tehniena zahtevnost: K=2

Komplicirane in tehnieno zahtevne figure morajo biti nagrajene z višjimi ocenami, ee so pravilno izvedene. Enostavne figure imajo nižje ocene.

Kvaliteta: K=2
Celoten let mora biti brez "zgrešenih" figur in mora v splošnem predstavljati dobro kvaliteto. Dejstvo, da gre za prosti program, ne sme povzroeiti padca v tehnieni in splošni kvaliteti. Ni namen, da bi bil let cirkuška predstava.


Varnost: K=2
Sodniki morajo dobiti vtis, da tekmovalec ves eas, v celoti obvlada model. Varnost ljudi ali opreme ne sme biti nikoli ogrožena.

Raznolikost: K=2
Tekmovalec se mora izogibati ponavljanju enakih figur. Ponavljanje se tolerira le v posebnih okolišeinah, ko želi tekmovalec poudariti skladnost z glasbo.

 

---

24.2.06

FAI F3A pravilnik za leto 2006 (eng, .pdf, 1MB)

---

22.1.06

Na obenem zboru, 21.1.06 smo se odloeili, da tudi v letu 2006 organiziramo tekmo v akrobatskem letenju.
Tekma bo predvidoma v nedeljo, 7.maja na Betalovem letališeu pri Zagonu. Organizirani bosta disciplini F3A-F3M in F3A junior. Tekmovalo se bo po podobnem pravilniku in programu, kot je bil sprejet v lanskem letu, dodan bo še prosti program (45% znani program, 45% neznani program in 10% prosti program).
Podroben razpis sledi kasneje.

-----

2005

Matrix

Gasilska

Romantika

Vee slik in komentarjev o dogajanju v letu 2005 lahko najdete na forumu Modelarji.com in Igorjevi strani mai2sky.

 

Tukaj pa so rezultati posameznih tekmovalcev in figur v .xls (.zip) datoteki.

 

---